بازی خطرناک و روی لبه‌ی تیغ حکومت و هزاره‌ها!

  • انتشار: ۱۱ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 105698

هم حکومت کنونی و هم هزاره‌ها باید بدانند که نه تقابل به نفع طرفین است و نه تداوم تحرکات تحریک آمیز و واکنش‌های احساساتی راه حل. دو طرف باید دقت نمایند که تقابل و تداوم تحرکات تحریک آمیز و واکنش‌های احساساتی، نه روز به روز بلکه لحظه به لحظه مسائل را پیچیده‌تر و از کنترل خارج می‌کند.

طرفین بسیار مواظب باشند که در این شرایط حساس علاوه بر فاجعه غمبار بهسود یک سری بی‌دقتی‌ها و سیاست ورزی‌های نادرست دیگری نیز متأسفانه پیش آمد که رابطه حکومت و هزاره‌ها را بیش از پیش متزلزل و به یک بازی خطرناک و روی لبه‌ی تیغ تبدیل نموده است که هر لحظه ممکن است از کنترل خارج شده به نفع طالبان، حکمتیار و جریان‌های همسو با آن‌ها تمام بشود؛ مثلا انتشار فایل صوتی مشکوک و منتسب به دکتر احمدی مبنی برحمایت از دولت موقت و علیه دولت کنونی، با این‌که خود از اعضای هیئت مذاکره کننده همین دولت است، و نیز اظهارات همسوی طالبان با فایل صوتی مشکوک، نمونه‌های از بی‌دقتی‌ها و سیاست ورزی‌های نادرست اخیر بود که با فاجعه غمبار بهسود دست به دست هم داده کار را به جاهای باریک و خطرناک کشانده است.

دو طرف بپذیرند که عاقلانه مدیریت نکردن وضعیت فعلی ممکن است به تسلط قهری طالبان، حکمتیار و جریان‌های همسو با آن‌ها بینجامد که در آن صورت همه بازنده خواهند بود.

خلاصه بی‌دقتی‌ها و سیاست ورزی‌های نادرست اخیر از یک سو و فاجعه المناک بهسود از سوی دیگر دست به دست هم داده باعث شد که در این شرایط خطرناک، بازی دولت و هزاره‌ها نیز خطرناک گردیده روی لبه‌ی تیغ قرار گیرند.

امیدواریم که هر دو طرف از تحرکات تحریک آمیز و واکنش‌های احساساتی دوری نمایند و بیش از این به بازی خطرناک روی لبه‌ی تیغ ادامه ندهند تا دیگر شاهد فجایع بدتر از فجایع دهه‌ی هفتاد نباشیم.

محمد امین احسانی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟