بازهم مردم قربانی حفظ پرستیژ اربابان قدرت!

  • انتشار: ۲۷ حمل ۱۳۹۷
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 39621

حمله امریکا و متحدین آن به بهانه حمله کیمیاوی نیروهای بشاراسد برمخالفین آن، یک نمایش مضحک بود، برای حفظ پرستیژ قَدَرقدرتی امریکا و متحدین آن درهماهنگی قبلی با روس ها.

به گفته منابع وزارت دفاع امریکا آنان پیش از حمله، روس ها را درجریان حمله قرار داده بودند؛ ضمنا با آغاز حملات امریکایی ها و متحدین آن همواره تاکید می گردید که هدف این حمله سرنگونی بشار اسد نیست. هم چنین گزارش های نشر شده تاکنون حاکی از آنست که درمجموع مناطق غیرمهم مورد حمله قرار گرفته است.

روی داد اخیر سوریه نشان که مردم هم چون همیشه تاریخ قربانی بازی و حفظ پرستیژ و هوس های اربابان قدرت بوده اند. زمانی در قاموس و قالب امپراتوری های جهان گشا، و اینک بنام دموکراسی و آزادی!

درچنین شرایطی مردم رنج دیده افغانستان عمق درد و رنج مردم سوریه را بخوبی درک می کنند که قدرت های بزرگ با به راه انداختن چنین نمایش هایی مضحک و خونین ، چگونه سرنوشت آنان را به بازی گرفته اند.

تا هنگامی که خودباوری انسانی واراده ملی شکل نگیرد تحمیل چنین سرنوشتی شوم و تاریک اجتناب ناپذیر است.

شکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟