ایران و افغانستان

  • انتشار: ۲۰ حوت ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 108303

سیات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که واردات افغانستان از ایران تا سرحد ۴ میلیارد دالر در سال رسیده در حالیکه صادرات افغانستان به ایران بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر است. ایران نخستین پارتنر تجارتی افغانستان است. این در حالیست که هنوز راه مواصلاتی بندر چاه بهار ایران به سرحد کمال بهره برداری نرسیده و افغانستان تاسیسات سرحدی (گمرک) مدرن ندارد. ساختمان های نا معیاری، اداره ضعیف و زمان بر و فساد در گمرک ها مانع رشد مبادلات میشود. آتش سوزی در گمرگ هرات و سوختن دو هزار کامیون نفت و غیره که نظر به عدم سرعت امور گمرکی انبار شده بودند نشانی بر این مدعاست.

این آمار تجارتی و اقتصادی و داده های عینی زیر بنای تحلیل و شناخت روابط دو کشور را میسازد. حداقل یک افزار مهم در دست تحلیلگران است، نه تویت های شبانه روزی مشاور ارشد اشرف غنی که برای جلب رضایت قدرتمندان واقعی و متعصبین قومی، احساسات ضد ایرانی را تقویت میکند، و برای این کار معاش بلند دریافت میکند.

دکتر کریم پاکزاد

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟