اکنون زمان بازیابی است

  • انتشار: ۳ عقرب ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 133870
افغانستان

گذشته ما درست و نادرست و فرصت سوزی و فرصت‌آفرینی را به نام یک یا چند نفر ثبت نمی‌کند. همه آنانی که در صحنه سیاست و اجرا حضور داشتند کارنامه یکسره سفید و یا مطلقا سیاه ندارند.

نگاه خاکستری به عمل‌کردها کمک می‌کند همدیگر را درک کنیم و با عبرت گرفتن از گذشته قدم‌های آینده را سنجیده‌تر برداریم. با درد و دریغ اذعان باید کرد که راه رفاقت و د‌وستی دیرینه‌سال ما را مِیغ و مِه حب قدرت کور کرده بود. ناسزاها گفتند و اهانت‌ها روا داشتند و حرمت‌ها شکستند. اما اکنون زمان بازیابی است. چیزی در بین نیست تا سبب نقار و درشت‌گویی شود. همه‌گان سرنوشتی واحد دارند. اولویت ما مبارزه (نه لز‌وما مبارزه نظامی) با هژمونی قبیله زاییده مدارس دیوبندی است که خود، زاینده شوربختی‌های بسیار برای منطقه و افغانستان بوده است.

هر آن‌که تجارب، ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی خویش را در راه این هدف پایه‌ای به کار بندد، دَین خود به مردم و تاریخ را ادا کرده است.

هادی رحیمی زاده

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟