انتخاب راه آینده

  • انتشار: ۴ عقرب ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 123118
طالبان

طالبان در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارند. این گروه، با توجه به درک و عدم درک این نقطه عطف و انتخاب یکی از دو راه، می‌توانند سرنوشت کاملا متفاوتی را در آینده برای خود و مردم افغانستان رقم بزنند:
۱. این گروه می‌توانند قدرت را به صورت انحصاری در قبضه خود نگهدارند؛ پیروزی‌های رعد‌آسای خود را به رخ همگان بکشند؛ به خواسته‌های مردم توجه نکنند؛ خود را برگزیدگان خدا بر روی زمین بدانند و به سرکوب مردم روی بیاورند. انتخاب این راه، تکرار اشتباه‌های گذشته است. ثابت شده است که قدرت انحصاری، تک‌صدا و بی‌توجه به مطالبات مردم، در افغانستان دوام نمی‌آورد.
۲. طالبان می‌‌توانند راه دیگری انتخاب کند که به‌ موجب آن، ثبات و امنیت را در افغانستان بیمه کنند و یک آینده درخشان را برای مردم این سرزمین، تضمین کنند. این امر، مستلزم سه اقدام اساسی است:
الف. لویه‌جرگه اضطراری دایر کنند و بر مبنای تصمیم لویه‌جرگه، یک دولت انتقالی دوساله تشکیل دهند.
ب. حکومت انتقالی، نخبه‌ترین اندیشمندان را مامور تدوین قانون اساسی جدید نمایند تا بر مبنای اصل حق تعیین سرنوشت توسط مردم، قانون اساسی جدید تدوین نمایند و در عین‌حال فصل دوم؛ یعنی “فصل حقوق اساسی و وجایب اتباع” در قانون اساسی دوره دموکراسی، نباید دست بخورد و باید سرجای خود بماند.
ج. پس از پایان دولت انتقالی، انتخابات برگزار نمایند و قدرت را به حکومت منتخب مردم واگذار نمایند.

دکتر سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟