امتیاز علمی در تحصیلات عالی افغانستان!

  • انتشار: ۱۷ قوس ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 134773

تحصیلات عالی چشم و چراغ و ستون فقرات یک سرزمین است؛ این مرد بمب گذار تقصیری ندارد. او به اندازه شعور، تخصص و آموزه های مدرسه خود حرف زده است. مقصر کسانی اند که عدالت، برابری، برادری، عزت جمعی، آزادی، زندگی انسانی، آموزش و کار زنان، آبروی بین المللی و سرفرازی وطن برای شان قابل تحمل نبود. ناسیونالیسم در تمام دنیا برای آبادی و ترقی است؛ اما ناسیونالیسم قومی حاکم در افغانستان همیشه دنبال کسب امتیاز از طریق نفی و تخریب بوده است.

بیست سال فرصت وفور نعمت را برباد کردند تا به اتوپیای امروز خود برسند. عجب این است که به جای نشستن عرق شرم بر پیشانی شان، هنوز طلبکار هستند و ادعا دارند که به حق خود نرسیده اند! چیزی دیگری نمانده است که نابود نکرده باشید، جز جان نیمه جان مردم که آن را نیز زجر کشانه در حال گرفتن هستید!

هنوز افغانستان با تزریق مسکن هفته وار ۴۰ میلیون دالر غرب دردهایش را در کرختی گم می کند. اگر این خیرات قطع شود چه خواهد شد؟ خدا داند.

مصیبتی که خودخواهی، انحصار طلبی، وطن فروشی و بی رحمی عقلا و بزرگان قومی بر سر ساکنان این سرزمین آوده اند، نه پایان پذیر است و نه قابل بخشش.

محمد مناقبی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟