امان از توهم پنج هزارسالۀ که ما را تباه نمود!

  • انتشار: ۱۱ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعیدیدگاه
  • شناسه مطلب: 40633

شب گذشته به طوراتفاقی کلیپی را مشاهده نمودم مربوط به مراسم برافراشتن بیرق “سرخ” در آغاز حاکمیت حزب خلق. در این مراسم که با حضورداشت نورمحمدتره کی و حفیظ الله امین و ببرک کارمل و تمام اعضای بلندرتبه حزبی و  دولتی و سفرای برخی از کشورهای خارجی بیرق سرخ حزب خلق جای گزین بیرق سه رنگ داوودخان گردید.

درسخنرانی‌های این محفل بر تاریخ پنج هزارساله تاکید می‌گردید و جالب تراین که در یک تناقض گفتاری ، مدعی بودند که درتاریخ پنج هزارساله کشور این برای نخستین باراست که افغانستان بیرق ملی و خلقی خود را به اهتزاز درمی  آورد و…..

درهمان لحظه با خود فکر کردم که ای کاش دچار نوعی فراموشی می شدیم تا این توهم فریبنده و تباه کننده “تاریخ پنج هزارساله” از ذهن های توهم زده ما پاک شود و نسل کنونی مطابق با نیازها و شرایط خود، فکر و راه خود را انتخاب نموده و آینده خود را بسازند نه این که آرزوی رفتن به راه های کور و تکرار تجربه های فاجعه بار و ناکام احمدشاه ابدالی، امان الله، نادرخان و داوودخان را داشته باشیم. چنانچه فرضا این تاریخ دروغین پنج هزارساله را بپذیریم که وجود داشته است، چه تاریخی بوده که هیچ دست آوردی درعرصه دانش و سازندگی و ترقی نداشته است جز تباهی، جنگ، خیانت، عقب ماندگی، استبداد، قوم سالاری و… و حتا به گفته “رفقا” یک پرچم ملی هم نداشته است!

استاد شکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟