افغانستان تباه شده، هوس خداوندگاران زمانه است!

  • انتشار: ۱۷ عقرب ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 134173

جای تاسف است که سکاندارجامعه مترقی چون امریکا، یا از سر به اصطلاح تصادف یا تعامل کمپنی های غارتگر، فردی روانی و فرتوت و از کار افتاده چون بایدن، شده است. این هم از شگفتی های چندگانه جهان و تاریخ است.

بایدن گفته است که تنها ما افغانستان را ترک نکرده ایم، بلکه خداوند هم آنجا را ترک کرده است.
در نخست بایدن باید از شرم آب شود که بنام آزادی و دموکراسی، طی یک معامله سودجویانه تمام ارزش های انسانی و سیاسی را پیش پای یک گروه جاهل و جنایتکار قربانی کرد.

دوم این که بایدن و همپالگی های سیاسی او، نه تنها زندگی مردم افغانستان را تباه ساخت؛ و آینده شان را باچالش های سخت مواجه گردانید؛ بلکه اعتبار اخلاقی و سیاسی امریکا را در نزد مردم افغانستان، منطقه و جهان تا بدان مرحله سقوط داد، بلکه از امریکا یک نیروی شیطانی و قدرت مکاره در اذهان شکل گرفته است.

گویا بایدن خود را نماینده خدا یا شاید خود راشبه خدا می پندارد؛ که چنان سخنی را برزبان رانده است. هرچند در طول تاریخ قدرت های فرعونی (بنام ها و چهره های مختلف)خود را خداوندگار زمین و زمان پنداشته و مردمان را با روش های مختلف به بردگی و بیچارگی کشانده اند. اینک آنچه در افغانستان می گذرد، علاوه بر علل/دلایل گوناگون، یکی از علت های اصلی آن هوس بازی قدرت های فرعونی و جبار هم چون امریکا با زندگی و سرنوشت انسان های آنست.

کاش همه قدرت های فرعونی و استخبارات شان افغانستان را ترک کنند و دست از دخالت غرض ورزانه و حمایت از گروه های افراطی مذهبی و تروریستی بردارند؛ قطعا مردم در غیاب خداوندگاران، سرنوشت خود را به زودی و بهترین نحو تعیین می کنند.

سخن نهایی و اصلی این است که بایدن، شیطان صفتانه در مورد ترک افغانستان دروغ می گوید. کیست که نداند اگر حمایت مالی علنی و سیاسی پنهان امریکا از گروه حاکم جهل و جور در افغانستان فقط برای یک روز قطع شود، همه چیز دگرگون خواهدشد؟ کیست که نداند مستشاران و حمایت های شما از راه دور و نزدیک، تحمل این همه فشارهای سیاسی و حقوق بشری داخلی و بین المللی را بر گروه حاکم جهل و جور آسان گردانیده، و آنان را نسبت به دوام سلطه و حفظ قدرت امیدوار ساخته است.

عبدالشکور اخلاقی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟