اعلامیه مطبوعاتی مربوط به آغاز ثبت نام کاندیدهای ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها

  • انتشار: ۵ جوزا ۱۳۹۷
  • سرویس: پارلمانمطبوعات
  • شناسه مطلب: 42963

کمیسیون مستقل انتخابات به سلسله آمادگی های لازمه جهت برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی سال ۱۳۹۷ پلان های عملیاتی مربوط به انتخابات را آماده نموده و در راستای طرح پلانهای عملیاتی انتخابات سعی و تلاش نهایی را به خرج داده است تا سهولت های لازمه را جهت اشتراک هرچه بیشتر هموطنان عزیز در پروسه انتخابات فراهم نموده و تمامی مراحل انتخاباتی را با شفافیت کامل عملی نماید.

بر اساس تقسیم اوقات زمانی انتخابات که قبلا از جانب کمیسیون اعلان گردیده، ثبت نام کاندیدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها بصورت عملی امروز ۵ جوزا آغاز و الی ۲۲ ماه جوزا سال ۱۳۹۷ در سطح 34 دفتر ولایتی کمیسیون صورت میگیرد.

کمیسیون جهت آگاهی بیشتر کاندیدان احتمالی ولسی جرگه و شورا های ولسوالی لایحه، طرزالعمل و اوراق معلوماتی را قبلا در وب سایت و شبکه های اجتماعی کمیسیون به نشر رسانده است تا کاندیدان محترم آماده گی های قبلی را جهت ثبت نام داشته باشند، اینک بار دیگر تأکید میورزیم که مراجعین محترم جهت کاندیداتوری حین مراجعه برای ثبت نام موارد ذیل را در نظر داشته باشند:

لیست حامیان که %۳۵ انعطاف در نظر گرفته شده است، اگر بین چند کاندید مشابهت از فیصدی مذکور تجاوز می کند کاندیداتوری همۀ ایشان باطل می گردد.

ثبت نام ولایت کابل در دفتر ولایتی کابل که در مقر دفتر مرکزی کمیسیون قرار دارد، صورت میگیرد.

جهت ثبت نام، تنها کاندید و شخص ارتباطی وی حق ورود به دفاتر ولایتی را دارند. ورود حامیان و اشخاص مسلح همراه شان بداخل دفاتر کمیسیون مجاز نیست.

تعداد حامیان کاندیدان شورای ولسوالی به سطح هر ولسوالی نهایی و در وب سایت کمیسیون موجود است.

برای ولسی جرگه تمام ولایت و برای شورای ولسوالی، تمام ولسوالی بحیث حوزه انتخاباتی تعیین شده است.

برای کوچی ها، اهل هنود و سیکهـ تمام افغانستان حوزه انتخاباتی تعیین شده است.

بحث حوزه های انتخاباتی در مطابقت با قانون انتخابات طرح کوچک سازی حوزه های انتخاباتی ولسی جرگه و شورای ولایتی بعد از مشوره با احزاب سیاسی، جامعه مدنی، و اهل خبره در ماه حوت 1395 از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به ریاست جمهوری ارسال گردیده بود. ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مشوره حقوقی خویش را در همین روز های نزدیک به کمیسیون فرستاد و در آن تذکر بعمل آمده که نسبت به ضیقی وقت در انتخابات پیش رو، حوزه انتخاباتی ولسی جرگه ولایت میباشد، که کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمود که کمافی السابق در انتخابات پیش رو حوزه انتخاباتی ولسی جرگه (ولایت میباشد).

قابل یادآوری است که روند ثبت نام رأی دهندگان به تاریخ 25 حمل سال روان در مراکز ولایات آغاز گردید و قرار بود مدت یک ماه ادامه پیدا کند، به نسبت نیازمندی به ادامه این روند، پروسه ثبت نام در مراکز ولایات برای یک ماه (الی 22 جوزا) تمدید گردید.

ثبت نام رأی دهندگان همزمان در مراکز ولسوالی ها نیز آغاز شده و الی 7 جوزا دوام میکند که سپس از 9 الی 22 جوزا این روند در قریه جات صورت میگیرد. الی تاریخ ۵ جوزا مجموعا به تعداد به (۳۰۲۲۴۹۶) در ۳۴ ولایت ثبت نام کرده که (۲۰۶۱۶۵۲) تن ذکور، ( ۸۹۸۳۳۵) تن اناث، ( ۶۲۰۵۰) تن کوچی و( ۴۵۹) تن آن را اهل هنود و سکهـ تشکیل میدهند

کمیسیون مستقل انتخابات با در نظر داشت مشکلات موجود در قسمت اشتراک فعال زنان در عرصۀ سیاسی و بلند بردن سطح اشتراک آنان در روند انتخابات، میخواهد زنان را به طور خاص تشویق نموده تا در انتخابات ولسی جرګه و شورا های ولسوالی به عنوان کاندید اشتراک نموده و همچنان مردم را ترغیب نمایند تا از کاندیداتوری آنها حمایت نمایند.

تمامی نھاد ھای ناظر و مشاھد ملی و بين المللی اعم از جامعه مدنی، احزاب سياسی و رسانه که خواستار اشتراک در پروسه منحيث ناظر، مشاھد و گزارشگر ميباشند، ميتوانند به کميسيون مستقل انتخابات در مرکز و ولايات به منظور دريافت اعتبارنامه مراجعه نمايند.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟