اعتراض «سیما سمر» به نمایندگی مردها از حقوق زنان!

  • انتشار: ۸ ثور ۱۳۹۸
  • سرویس: اجتماعی
  • شناسه مطلب: 59151
سیما سمر

سیما سمر، رئیس کیمسیون حقوق بشر افغانستان، از دولت، کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح و نهادهای دیگر دخیل در روند صلح خواست تا نقش زنان را در این مذاکرات در نظر داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری اطلس، سیما سمر اظهار داشت: «نباید مردها در مذاکرات صلح از زنان نمایندگی کنند؛ بدون حضور و مشارکت مستقیم، معنی دار و موثر زنان صلح با طالبان نتیجه نخواهد داشت».

گفتنی است که موضوع حقوق زنان همواره یکی از نگرانی های مهم در روند صلح با طالبان بوده است.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟