استقلال واقعی

  • انتشار: ۲۹ اسد ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132419
افغانستان

استقلال واقعی به معنای تشکیل دولت ملی و مبتنی بر اراده مردم، تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی، مشارکت معنا دار ملی در امور سیاست، انسجام و وحدت ملی در برابر مداخلات خارجی و در نهایت، تأمین نیازمند‌ی‌های اولیه و اساسی است.
افغانستان هیچ‌گاه این مولفه‌ها را بدست نیاورده است. در نتیجه با این‌که افغانستان به لحاظ ظاهری بیش از ۱۰۳ سال است که استقلال خود را کسب نموده؛ اما هرگز به استقلال واقعی دست نیافته‌است. براستی وقتی خارجی‌ها در افغانستان دولت تعیین می‌کنند و توی دهان دولت‌ها می‌زنند، چگونه می‌توان از استقلال سخن گفت؟!

سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟