از فعال مدنی تا ژنرال نظامی

  • انتشار: ۳۰ عقرب ۱۴۰۰
  • سرویس: اجتماعیدیدگاه
  • شناسه مطلب: 124299

در زمان آقای کرزی، تعدادی از زنان کم سواد، با این‌که مفهوم و کارکرد جامعه مدنی را نمی‌دانستند، به عنوان فعال مدنی، فعالیت می‌کردند؛ اما تنها در پی شکار و قاپیدن پروژه بودند. جامعه مدنی از عناصر مهم دموکراسی است؛ اما بخاطر پروژه‌‌ای عمل‌کردن برخی از نهادهای مدنی و کم سواد بودن فعالان آن، جامعه مدنی در جامعه ما، به گونه قابل ملاحظه‌ای، وزن و کارکرد خود را از دست داد.
در زما اشرف غنی بازهم تعدادی همین بانوانی که سرمایه‌ای جز چهره و اندکی چشم‌سفیدی/ پرویی نداشتند به نهاد‌های مهم و حساس حکومتی و نظامی ارتقا یافتند. در حالی‌که الف‌بای مسائل حکومتی و نظامی را نمی‌دانستند، هیچ تعهدی نیز به مسئولیت خود نداشتند و به‌علاوه بسیاری از آن‌ها شوق رفتند به خارج داشتند و از این سمت‌ها به عنوان سکوی پرش استفاده می‌کردند، این در حال بود که افراد با تجربه از این سمت‌ها کنار گذاشته می‌شدند و با سوادهای جدید، راهی برای بدست آوردن این سمت‌های حساس پیدا نمی‌توانستند.
این امر، جایگاه حکومت را به شدت تنزول داد و آسیب‌های فراوانی به همراه داشت، بگونه‌‌ای که مسائل مهم حکومتی و نظامی به شوخی گرفته شد و واژه “جگر جنرال‌ها” برسر زبان‌ها افتاد.
نکته: کارکرد و کارنامه مثبت زنان نجیب، آگاه، با سواد، توان‌مند، میهن‌دوست و مسئولیت‌پذیر کشور، از موارد پیش گفته، مستثنی است و قابل انکار نمی‌باشد.

دکتر سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟