اخراج 50 پناهجوی افغانستانی از آلمان

  • انتشار: ۲۹ ثور ۱۳۹۷
  • سرویس: اجتماعیتیتر 1
  • شناسه مطلب: 42326

به گزارش خبرگزاری اطلس،حکومت فدرال آلمان آماده است که انتظار می رود در پرواز روز 3 شنبه ی فرانکفورت- کابل، شماری از پناه جویان بدون مدرک افغانستان دوباره به کشور شان بازگشت داده شوند.

مقصد این هواپیما فرودگاه “فرانکفورت آلمان” به سمت فرودگاه بین المللی “حامدکرزی” در کابل خواهد بود و چهارشنبه پناهجویان افغان به کابل می رسند.

هر چند تا هنوز روشن نشده است، که آلمان چند پناهجوی افغان را در این پرواز اخراج خواهد کرد، اما احتمال دارد بنا به توافقنامه ای که میان حکومت افغانستان،آلمان و اتحادیه ی اروپا امضاء شده است در هر پرواز 50 پناهجو حضور داشته باشند.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟