اختلافی میان من و رئیس جمهور نیست

  • انتشار: ۲۶ عقرب ۱۳۹۳
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 750

داکتر عبدالله رييس اجرايى حکومت ميگويد که حکومت وحدت ملى، با تحکيم وحدت و ايجاد ادارۀ سالم، پشتوانۀ موثر به نيروهاى امنيتى خواهدبود.
به گزارش پژواک، وى که امروز طى نشستى در پوهنتون نظامى مارشال محمدقسيم فهيم در کابل صحبت ميکرد، گفت که نيروهاى امنيتى از توانايى هاى خوبى برخوداربوده؛ اما نيازمند آموزشها و تقويت بيشتر هستند.

داکتر عبدالله افزود که يقين دارد مردم افغانستان، استقلال خود را به قيمت جان حفظ نموده و از اردو و نيروهاى ملى خود که پاسدار استقلال، عزت و شرف کشور هستند، حمايت ميکنند.

رييس اجرايى حکومت، خطاب به نيروهاى امنيتى افغان گفت: “محبوبيتى که شما در ميان مردم داريد، آنرا بايد حفظ کنيد و بيشتر بسازيد.”
وى علاوه کرد که نيروهاى امنيتى، خارچشم دشمنان افغانستان و خار چشم کسانى هستند که در داخل و بيرون از کشور، کمر دشمنى با افغانستان را بسته اند.
داکتر عبدالله به نيروهاى امنيتى اطمينان داد که باتحکيم وحدت ملى و ايجاد اداره سالم، يک پشتوانه موثر به نيروهاى امنيتى خواهند بود.

رييس اجرايى حکومت گفت که کابينه جديد، به زودى تشکيل ميشود و اين کابينه تلاش خواهد کر مشکلاتى را که مردم از آن رنج ميبرند، از بين ببرد و در خدمت ملت خواهد بود.

اين درحالى است که داکترعبدالله روزگذشته گفت که گزارش ها در مورد اختلافات ميان وى و رييس جمهور اشرف غنى در بارۀ کابينه، بی بنياد بوده و جز ايجاد کابينه‌ حکومت وحدت ملی، چارۀ ديگری وجود ندارد.

به گفته وى، ايجاد کابينۀ تازه به دقت، مشوره و نظرسنجی نياز دارد و از همينرو، تا کنون اين کار زمانگير شده است.
رييس جمهور در روز سوگند وفادارى (هفتم ميزان) گفته بود که کابينۀ جديد، تا ٤٥ روز اعلام خواهد شد؛ اينک از مهلت مقرره، چند روز ميگذرد و کابينه اعلام نشده است.

اشرف غنى نيز تاکيد نموده که در اعلام کابينۀ جديد، از عجله کار گرفته نخواهد شد.

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟