کلیدواژه: یونیسف

یونیسف: مراکز آموزشی باید بهشتی از آرامش برای کودکان باشند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد: «خشونت در داخل یا اطراف نهادهای آموزشی هرگز قابل قبول نیست. چنین مکان‌هایی باید بهشتی از آرامش باشند که کودکان بتوانند در آن بیاموزند، در کنار دوستان باشند و با ایجاد مهارت‌هایی برای آینده‌ی خود احساس امنیت کنند. کودکان و نوجوانان هدف خشونت نیستند و هرگز نباید باشند.»