کلیدواژه: کوریای شمالی

کوریای شمالی: «آمریکا دهانت را ببند!»

کوریای شمالی اعلام کرد، هرگز به روسیه تسلیحات یا مهمات ارسال نکرده است و به ایالات متحده هشدار داد که “دهان خود را ببندد” و از شایعه‌پراکنی دست بردار!