کلیدواژه: پاسپورت

روند توزیع پاسپورت بار دیگر متوقف شد

وزارت امور داخله طالبان اعلام کرده است که به دلیل کار تیم‌های تخنیکی و ترمیم وسایل و تجهیزات ریاست پاسپورت، روند توزیع از تاریخ ۱۶ میزان به‌طور عموم متوقف می‌شود.