کلیدواژه: هندوهای افغانستان

فعال سیاسی هند: فقط ۴۳ هندو و سیک در افغانستان باقی مانده‌اند

یک فعال سیاسی هند گفته است که با رسیدن ۵۵ هندو و سیک از افغانستان به دهلی در روز یکشنبه، تنها ۴۳ نفر از آن‌ها در افغانستان باقی مانده‌اند. بالبیر پنج در توییتی نوشته که هزار سال پیش، افغانستان مرکز هندوئیسم و ​​بودیسم بود.