کلیدواژه: متقی

متقی: امنیت ما به حدی قوی است که دشمن فقط در سرک یا مسجد به ما حمله می کند!

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر پاکستان گفته است که «امنیت ما به‌حدی قوی است که دشمن فقط می‌تواند در سرک یا مسجد به ما حمله کند.» به‌گفته‌ی او این نشانه امنیت خوب است.