کلیدواژه: زبان فارسی

ایرانی و افغانستانی؛ دعوای مفاخر فرهنگی

ما به اعتبار زادگاه، تاحدی حق داریم مولانا را شاعر افغانستانی بخوانیم، اما ایران امروزی نیز اگر نه بیشتر از ما، لااقل در حد ما حق دارد، او را ایرانی بخواند. ترکیه نیز طبعا ادعاهایی دارد.