کلیدواژه: ذبیح الله مجاهد

سلطان دروغ!

ذبیح الله مجاهد، این سلطان دورغ و کارفرمای کشتارگاه گروهک تروریستی طالبان، گفته است که ما عاملان انفجار در مرکز آموزشی کاج را دستگیر و کشته ایم.