کلیدواژه: دوستم

دوستم: کودکان «هزاره» توسط انتحاری‌های طالبان و حقانی قتل عام شدند

عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در برگه‌ی تویترش نوشته است: : بار دیگر کودکان معصوم هزاره در داخل یک مرکز آموزشی در غرب کابل به گونه دسته‌جمعی توسط انتحاریون بدون لجام گروه‌های تروریستی طالب-حقانی که به گونه غاصبانه خود را بر مقدرات مردم حاکم ساخته اند، قتل عام شدند.

خلیلی: اعلان جنگ از خارج کشور درد مردم افغانستان را درمان نمی‌تواند!

واقعیت هم همین است که اتهام دوستم علیه خلیلی واقعآ سخت دردناک است. ولی برخلاف گفته خلیلی غیر منتظره نیست. دوستم درتمام زندگی خود ملیشیا بوده و از سیاست فهم عامیانه دارد که اغلبآ هم آنرا بطورعامیانه بیان میکند.