کلیدواژه: توماس نیکلسون

نیکلسون: برای اولین بار با پوتین موافق هستم؛ جنگ داخلی در افغانستان به ضرر مردم و آسیای میانه است

توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان می‌گوید از سخنان «توطئه‌آمیز» پوتین فاصله می‌گیرد، اما برای اولین‌بار با او موافق است که جنگ داخلی در افغانستان به نفع مردم افغانستان و آسیای میانه نیست.