کلیدواژه: ترامپ

ترامپ به کمیته تحقیقات احضار شد

این کمیته تاریخ چهار نوامبر را به عنوان ضرب‌الاجلی برای اینکه ترامپ اسناد و مدارک درخواست شده را جمع‌آوری کند و ۱۴ نوامبر را برای حضورش در مقابل این کمیته به منظور شهادت دادن، تعیین کرد.