کلیدواژه: اتمر

اتمر

اتمر: بدون نظام مشروع، صلح ممکن نیست

اتمر گفت باید به جای اداره نامشروع طالبان، مذاکرات بین‌الافغانی برگزار شود تا بر اساس یک توافق و اجماع سیاسی، نظامی جدید متکی بر اراده مردم ایجاد شود.