ناله بر حسین، نوا با یزید

  • انتشار: ۱۵ اسد ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 132166

بسیارند کسانی که از مکتب حسین می‌گویند؛ اما خود از مکتب یزید و روش ابن‌سعد پیروی می‌کنند. آن‌های که نان به‌نرخ‌روز می‌خورند، ستم را توجیه می‌کنند، دل‌بسته قدرت‌اند، برای رسیدن به مقام و گرفتن امتیاز، تمام اصول اخلاقی را نادیده می‌گیرند‌، چشم‌های خود را بر تبعیض‌های گسترده و ستم‌گری‌های لجام‌گسیخته می‌بندند، در مقابل در جهت استحکام پایه‌های دولت و دستگاه اختناق، سرکوب و دشمن آزادی، لابی می‌کنند؛ این آدم‌ها، در گفتار حسینی‌اند و در رفتار، از یزید و ابن‌سعد الهام می‌گیرند و در زندگی پیاده، می‌کنند.

سید جواد سجادی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟