بازی ” هم ریش وهم قیچی “

  • انتشار: ۱۶ اسد ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132189

هفتم و هشتم محرم روزهای خونین و درد ناک شیعه یان افغانستان به ثبت رسید . به نظر می رسد هرچه به روز عاشورا نزدیک تر می شویم ، سناریوی “کشتار ” گسترده تر وبی رحمانه تر می شود .

کی ها پشت سر این حوادث اند ؟ تاحالا هم طالبان داعش را متهم اصلی حوادث دانسته وهم داعش خود مسئولیت بعضی از این رخ داد ها را به عهده گرفته است . اما این قانع کننده است ؟

به نظر می رسد که متهم اصلی این رخ داد های خونین و کشتار های غیر انسانی ، جز طالبان هیچ کس ویا گروهی دیگری نیست .
متهم درجه اول بودن طالبان در حوادث خونین هفتم و هشتم محرم به معنی تبرئه داعش ویا خون خوار نبودن گروه دهشت افکن داعش نیست .اما کشتار مردم بیگناه افغانستان در محرم امسال از زاویه دیگری قابل تامل است .

در میان طالبان یک در صد هم طرفدار بر گزاری محرم و عاشورا وجود ندارد . طالبان در گذشته نشان داده اند که در مورد مراسم عزاداری امام حسین چه موضع وموقفی داشته اند (دوران حکومت اول طالبان و بیست سال بعد از آن ) .

اکنون طالبان هم به دلیل موقعیت خود در دنیا وهم به خاطر اینکه آموخته اند بدون انگیزیش اتهام علیه خود وبا استفاده از ابزار های دیگر ، علیه مراسم عزاداری امام حسین اقدام کنند .

داعش وسیله ای بیش نیست . ترور و انتحار ابزاری است که به وسیله آن مردم را می هراسانند ودر نتیجه از حضور مردم در مراسم عاشورا جلو گیری و در دراز مدت آن را به تعطیلی کامل می کشانند .

هم اکنون هم در بعضی مناطق گفته اند که بهتر است از بر گزاری مراسم خود داری کنید زیرا ما قادر به تامین امنیت مراسم در سراسر کشور نیستیم . در غیر آن مسئولیت پی آمد آنچه اتفاق می افتد ، به عهده خود تان هست .

حالا که طالبان هم ریش وهم قیچی در اختیار دارند ، هر طور بخواهند با قضیه عاشورا بازی می کنند . هم می کشند وهم کشتار را محکوم می کنند !!!!!

سید محمد علی رضوانی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟